14/4/09

Introducció

PRESENTACIÓ.
Les plantes estan disposades per famílies.
A cada fitxa s’hi troba: nom, família, descripció, hàbitat, floració, curiositat, usos propietats i fotografia.
El nom científic.
El nom comú en català i castellà.
La família s’ha detallat en català.
La descripció tipus de planta i alçada, fulles, flor, inflorescència i fruit.
L’hàbitat descriu el lloc on viu la planta en estat silvestre.
La floració s’ha descrit en xifres romanes dintre del ventall de mesos que floreix.
En l’apartat de curiositat si és necessari remarcar algun detall. Quan es diu que és escassa vol dir al Ripollès, en altres comarques pot ser abundant. Protegida també es refereix al Ripollès.

El lloc on ha set trobada és representa amb el número corresponent a la quadrícula de 10 x 10 km segons el sistema UTM (Universal Transverse Mercator) que està dividit el Ripollès. Per ser més exacte, es tindria que posar, per exemple ( el Balandrau seria 31TDG39) el 31T és la zona que s’escau. Però aquest primers dígits, els passarem per alt, ja que es correspon a tot el Ripollès

Propietats / usos es dóna una idea pel que serveix la planta, per tal de fer-ne ús cal mirar llibres especialitzats.
Fotografia de la flor o de la planta en general.
Les fotografies són digitals i en gran nombre fetes en macro, o sigui, més grosses del que realment són per tal de veure més els detalls.
Per descriure les plantes, s’han usat noms tècnics botànics, puig es la manera més senzilla de resumir les situacions.
El nom comú s’ha intentat mantenir l’usat al Ripollès en no tenir un nom específic s’ha fet servir el dels llibres consultats.