11/7/08

Solidago

SOLIDAGO CANADIENSIS.
Palma d’or Plumero amarillo
Compostes.
Planta herbàcia perenne, de fins 1.5 m. d’alçada. Tija dreta rodona. Fulles lanceolades llargues alternes. Flors grogues finament ligulades. Inflorescència panícula gairebé un plomall al cap damunt de la tija.
Floració VI-VIII. Hàbitat conreada en jardineria, subespontània. D. G. 37

SOLIDAGO VIGAUREA ssp. MINUTA
Vara d’or alpina. Vara de oro alpina.
Compostes.
Planta herbàcia anual, de 20 a 50 cm. d’alçària. Tiges dretes rodones. Fulles enteres lanceolades sèssils alternes. Flors petites finament ligulades grogues. Inflorescències panícules denses. Fruit aqueni.
Floració VIII- X. Hàbitat herbats i pedreres per sobre els 1800 m. D. G. 38
SOLIDAGO VIGAUREA ssp VIGAUREA
Vara d’or. Vara de San José.
Compostes.
Com l’anterior, canvia el tamany, es més grossa l’alçària pot arribar als 90 cm.
Floració VII-X. Hàbitat viu en herbats i pedreres per sota els 1800 m. D. G. 28
Usos i propietats. Remeiera