11/7/08

Sonchus

SONCHUS OLEREACEUS.
Lletsó. Cerraja.
Compostes.
Planta herbàcia anual, de 30 a 60cm. d’alçària. Tiges fistuloses amb làtex blanc. Fulles llargues pinnades serrades ondulades amplexicaules. Flors ligulades grogues. Inflorescència terminal ramificada.
Floració, V-XI. Hàbitat, camps de conreu ruderals.