1/9/08

Saponaria

SAPONARIA OCYMOIDES.
Sabonera de roca. Jabonera de roca.
Cariofil•làcies.
Planta herbàcia perenne, de 15 a25 cm. d’alçària. Tiges rastreres. Fulles ovades oposades. Flors de calze vermellós i cinc pètals rosats. Inflorescències en cimes laxes.
Floració IV-VI. Hàbitat viu en pedregosos calcaris. DG 38SAPONARIA OFFICINALIS.
Sabonera. Jabonera.
Cariofil•làcies.
Planta herbàcia perenne, de 40 a 70 cm. d’alçària. Fulles lanceolades amples i oposades. Flors amb cinc pètals rosats i/o blanquinosos. Inflorescència agrupada en cimells densos.
Floració VII-X. Hàbitat viu vora torrents i llocs humits, llocs ruderals. DG 37
Curiositat, les flors són succedànies del sabó.