1/9/08

Paronychia

PARONYCHIA KAPELA ssp. SERPYLLIFOLIA.
Paroníquia de roca. Nevadilla.
Cariofil•làcies.
Planta herbàcia perenne, de 4 a 7 cm. d’alçària. Tiges ajagudes. Fulles enteres oposades lanceolades molt petites (2 mm.). Flors blanques seques d’aspecte, petites. Inflorescències arranjades en cimes.
Floració, IV-VI. Hàbitat viu en fissures de roca i prats rocosos fins altituds extraordinàries.