12/7/12

Homogyne alpina

Homògine
Compostes
Planta herbàcia perenne de 8 a12 cm d’alçària. Fulles reniformes o cordiformes lluents pedicel·lades tomentoses a sota. Flors de capítol rosat tubiformes. Inflorescència única al cap d’amund d’un pilós peduncle.
Floració VI-VII. Hàbitat bosc de pi negre per sobre dels 1500 m.