27/11/11

Dictamus

DICTAMUS ALBUS
Lletimó Dictamo real
Rutàcies
Planta herbàcia rizomatosa, de fins 1 m. d’alçària. Tiges dretes vermelloses. Fulles imparipinnades amb 9 folíols. Flors rosades nervades pentàmeres amb el pètal superior més gros. Inflorescència en raïm lax.
Floració V-VIII Hàbitat viu a llocs secaners rouredes