19/8/09

Galium

GALIUM APARINE.
Apegalós. Apegaloso.
Rubiàcies.
Planta herbàcia, anual, de fins 2m. Tija enfiladissa tetràgona. Fulles petites estretes lanceolades agrupades en verticils de 5 a 8. Flors blanques tetràmeres de pètals soldats a la base. Inflorescències axil•lars.
Floració V-VII. Hàbitat viu en terrenys humits D. G. 27
Usos i propietats. Remeiera.


GALIUM LUCIDUM.
Espunyidera blanca. Galium.
Rubiàcies.
Planta herbàcia perenne, de 20 a 30 cm. d’alçària. Tiges rodones molt ramificades. Fulles lanceolades petites agrupades en verticil•lastres. Flors petites blanques. Inflorescències disposades en cimes.
Floració VI-VIII. Hàbitat viu vora camins, clars de bosc, bardisses. DG 38


GALIUM PUMILUM
Espunyidella.
Rubiàcies.
Planta herbàcia perenne, de 20 a 30 cm. d’alçària. Tija prima ramificada. Fulles lanceolades verticil•lades mono nervades. Flors petites blanques. Inflorescència en umbel•la terminal
Floració VI-VII. Hàbitat viu a llocs de pedra calcària. DG 38


GALIUM PYRENAICUM.
Galium.
Rubiàcies.
Planta herbàcia perenne, cespitosa. Fulles aciculars verticil•lades. Flors blanques de 4 tèpals. Inflorescència terminal atapeint el coixí.
Floració VI-VII. Hàbitat pedreres alta muntanya, + 2000m. DG 29


GALIUM VERUM
Espunyidella groga. Galio de flor amarilla.
Rubiàcies.
Planta herbàcia, anual, de 20 a 40 cm. d’alçària. Tija erecte tetràgona. Fulles petites estretes lanceolades agrupades en verticils, de 4 a 12. Flors grogues petites, brillants. Inflorescències en raïms terminals densos.
Floració VI-VIII. Hàbitat viu en pastures solelles secaneres. DG 28
Usos i propietats. Remeiera.