10/7/08

Adenostyles

ADENOSTYLES ALLIARIAE
Adenostil. Calabacera.
Compostes.
Planta herbàcia perenne, de fins 1,5 m. d’alt. Tiges dretes rodones fistuloses (buides). Fulles verdes molt grosses basals cordiformes peciolades. Flors rosades. Inflorescències en corimbe umbel•liforme. Fruits en aqueni.
Floració VII- VIII. Hàbitat viu en herbassars al fons de valls subalpines.
DG 39