9/6/08

Narcissus

NARCISSUS JUNCIFOLIUS
Almesqui. Farolillos.
Amaril•lidàcies.
Planta herbàcia bulbosa, de 10 a 15 cm. d’alçària, amb 2 Fulles linears molt primes. Flors úniques, rarament dues, de dos cm. de diàmetre, grogues amb sis pètals i una petita corona central. Fruits en càpsula tribalva.
Floració III- V. Hàbitat viu en pastures seques i rocalloses calcàries.
DG 27, DG 37,

NARCISSUS PSEUDONARCISSUS ssp. PALLIDIFLORUS
Narcís de muntanya. Narciso.
Amaril•lidàcies.
Planta herbàcia bulbosa, de 20 a 30 cm. d’alçària. Fulles totes basals cintiformes. Flors groc o groc pàl•lid úniques penjant, de sis pètals i corona central en forma de trompeta. Fruits en càpsula tribalva.
Floració V-VI. Hàbitat viu en prats de muntanya, pendissos rocosos.
DG 28, DG 48.