10/7/08

Bidens


BIDENS CERNUA
Compostes
Planta herbàcia anual, de 30 a 60 cm. d’alçària. Tija rodona dreta. Fulles lanceolades més amples del mig oposades laxament dentades. Flors amb lígules i centre groc. Inflorescències axil•lars. Fruits aquenis.
Floració VII-X. Hàbitat en herbats humits, ruderals i horts.