6/9/09

Urtica

URTICA DIOICA.
Ortiga. Ortiga.
Urticàcies.
Planta herbàcia perenne, de fins 1 m. dalt. Tija tetràgona dreta. Fulles coriàcies peciolades oposades amb pèls irritants. Flors unisexuals separades en individus diferents fosques. Inflorescència allargades i ramificades.
Floració VI-VII. Hàbitat llocs nitròfils i ruderals.


URTICA URENS.
Ortigo. Ortiga menuda.
Urticàcies.
Planta herbàcia anual, de 10 a 40 cm. d’alçària. Tija tetràgona dreta amb pèls urticants. Fulles coriàcies serrades petites peciolades, oposades, amb pèls irritants. Flors monoiques, axil•lars.
Floració VII-XI. Hàbitat horts generalment. D. G. 37
Propietats / Usos. Alimentaris, remeiera.