8/9/09

Malva

MALVA MOSCHATA.
Malva moscada. Malva moscada.
Malvàcies.
Planta herbàcia anual, de 50 a 70 cm. d’alçària. Tiges penjant. Fulles palmatipartides. Flors rosades, de cinc pètals cordiformes. Inflorescències disposades en axil•les.
Floració VI-VIII. Hàbitat viu a vores de camins, de bosc, en llocs amb bon drenatge.


MALVA SYLVESTRIS.
Malva major. Malva común.
Malvàcies.
Planta herbàcia biennal, de 50 a 100 cm. d’alçària. Tiges penjant piloses. Fulles palmatilobulades encreuades peciolades. Flors 5 pètals cordiformes rosats amb venes més fosques. Inflorescències axil•lars. Fruit esquizocarp.
Floració V-XI. Hàbitat viu a vores de camins, erms i ruderals.
Propietats / usos. Remeiera.