3/3/09

Lithospermum

LITHOSPERMUM OFFICINALE.
Mill del sol. Aljófares.
Boraginàcies.
Planta herbàcia anual o perenne, de 50 a 70 cm. d’alçària. Tiges dretes rodones. Fulles linears pubescents alternes. Flors petites blanques. Inflorescències en cimes terminals.
Floració V-VII. Hàbitat viu en vores de camins i llindars de bosc.
Propietats / usos. Remeiera.LITHOSPERMUM PURPUROCAERULEUM.
Mill gruà. Lengua de pedrusca.
Boraginàcies.
Planta herbàcia anual, de 20 a 30 cm. d’alçària. Tiges rodones peludes. Fulles lanceolades o cuneïformes alternes. Flors tubuloses rosades abans d’obrir-se i blaves un cop obertes. Inflorescència arranjades en cimes. Fruits nuculars.
Floració V-VI. Hàbitat viu vora camins i llocs incultes.
Propietats / usos. Remeiera.