2/2/09

Sinapis

SINAPIS ALBA.
Mostassa blanca. Mostaza blanca.
Crucíferes.
Planta herbàcia anual, de 40 a 60 cm. d’alçària. Fulles pinnades amb el lòbul del àpex arrodonit i més gros. Flors de 4 pètals en creu grocs. Inflorescència espiga. Fruit en síliqua rodona.
Floració III-V. Hàbitat ruderals vora camins.
Propietats / usos. Remeiera, aromàtica.