6/2/09

Rhamus

RHAMNUS PUMILA.
Púdol de roca.
Ramnàcies.
Petit arbust tortuós, caducifoli, postrat. Branques llenyoses. Fulles el•líptiques, ovades, lluents, alternes, nervades, enteres. Flors verdes sepaloides. Inflorescència reunides en fascicles axil•lars. Fruit drupa negra.
Floració VI-VII. Hàbitat viu en fissures de roca calcària + 1000 m.