5/9/09

Convolvulus

CONVOLVULUS ARVENSIS.
Corretjola. Correhuela.
Convolvulàcies.
Planta herbàcia de rizoma prim, de 30 a 50 cm. d’alçària. Tiges rastreres enfiladisses. Fulles sagitades peciolades oposades. Flors campanulades blanques amb tons rosats. Inflorescències axil•lars pedicel•lades. Fruit càpsula ovoide.
Floració III-X. Hàbitat viu en erms i terres de conreu.
Propietats / usos. Remeiera.