1/9/08

Moehringia

MOEHRINGIA MUSCOSA.
Herba prima de roca. Arenaria musgosa.
Cariofil•làcies.
Planta herbàcia perenne, de 10 a 20 cm. d’alçària. Tiges primes delicades penjant. Fulles linears verdes oposades. Flors de quatre pètals blancs. Inflorescències terminals.
Floració VI-VII. Hàbitat viu en fissures de roca i sols calcaris. DG 38