1/9/08

Cerastium

CERASTIUM ALPINUM
Cerasti alpí. Cerastio alpino.
Cariofil•làcies.
Planta herbàcia perenne, de 15 a 25 cm. d’alçària. Tiges primes flexuoses ajagudes. Fulles ovalades piloses grisenques oposades. Flors blanques de cinc pètals escotats. Inflorescències terminals peciolades. Fruits en càpsula.
Floració VI-VIII. Hàbitat viu en pedreres i llocs ventosos d’alta muntanya. DG 39