13/7/08

Polygonatum

POLYGONATUM ODORATUM.
Segell de salomó. Sello de salomón.
Liliàcies.
Planta herbàcia perenne rizomatosa, de 20 a 30 cm. d’alçària. Tija penjant. Fulles ovalades oposades paral•lelinèrvies acabades en punta. Flors tubuloses blanques amb l’àpex verd. Inflorescència una per axil•la. Fruit en baia negre.
Floració V-VI. Hàbitat viu en llindars de bosc caducifoli i avet. DG 28,38


POLYGONATUM VERTICILLATUM.
Segell verticil•lat. Sello de Sta. Maria.
Liliàcies.
Planta herbàcia perenne, rizomatosa, de 40 a 60 cm. d’alçària. Tija dreta. Fulles lanceolades verticil•lades. Flors grogues axil•lars tubuloses petites pedicel•lades penjant. Inflorescències agrupades de 3 a 5 per axil•la. Fruits rodons negres un cop madurs.
Floració V-VI. Hàbitat viu en mig de bosc d’avet i pi negre. DG 28