11/7/08

Pallenis

PALLENIS SPINOSA.
Gravit. Maicas.
Compostes.
Planta herbàcia biennal, de 40 a 70 cm. d’alçària. Tiges dretes ramificades a la part superior. Fulles oblongues lanceolades. Flors grogues ligulades, amb bràctees punxants al vol. Inflorescències en corimbe.
Floració VI-VII. Hàbitat viu a la vora de camps i camins secs.