20/7/08

Nepeta

NEPETA NUDA ssp. LATIFOLIA.
Nepta violàcia. Hierba gatera.
Labiades.
Planta herbàcia perenne, rizomatosa, de 50 a 70 cm. d’alçària. Tiges tetràgones. Fulles coriàcies oposades piloses blanquinoses serrades les inferiors peciolades. Flors bilabiades blavoses amb la gorja blanca. Inflorescència panícules axil•lars.
Floració VI-VII. Hàbitat viu en prats herbosos i terrosos a + 1000 m. DG 28, DG 38