20/7/08

Marrubium

MARRUBIUM VULGARE.
Malrubí. Marrubio blanco.
Labiades.
Planta herbàcia perenne, de 30 a 50 cm. d’alçària. Tija rodona pubescent. Fulles coriàcies oposades dentades piloses peciolades rugoses. Flors labiades blanques. Inflorescència verticil•lastres a la part superior.
Floració V-VII. Hàbitat viu a ruderals. DG 27
Propietats / usos. Remeiera.