11/7/08

Leuzea

LEUZEA CONIFERA.
Carxofeta. Cuchara de pastor.
Compostes.
Planta herbàcia bianual o perenne, de 10 a 20 cm. d’alçària. Fulles pinnades grisenques piloses quasi totes en roseta basal, les caulinars alternes. Flors de capítol solitari, involucre format per bràctees, acabat amb un plomall floral blavós.
Floració VI-VII. Hàbitat viu a boscos de pi fins i tot negre.