14/7/08

Heracleum

HERACLEUM SPHONDYLIUM ssp. PYRENAICUM.
Pampa. Pie de oso.
Umbel•líferes.
Planta herbàcia biennal, de 90 a 110 cm. d’alçària. Tija gruixuda fistulosa. Fulles grosses palmatipartides peciolades verdes per sobre i tomentoses per sota. Flors blanques petites. Inflorescències agrupades en umbel•les de 40 a 50 radis. Fruits arrodonits.
Floració VII-VIII. Hàbitat viu en prats de muntanya amb certa humitat. DG 39