27/7/08

Erodium

ERODIUM CICUTARIUM.
Agulletes de bruixa. Alfileres.
Geraniàcies.
Planta herbàcia perennifòlia, de 15 a 20 cm. d’alçària. Fulles pinnatisectes piloses. Flors de cinc pètals rosats amb l’àpex arrodonit. Inflorescència en ramell al cap damunt d’un llarg i prim peduncle. Fruit en síliqua cònica.
Floració II-V. Hàbitat viu en vores de camins i erms solells rocosos. DG 37


ERODIUM MALACOIDES.
Agulletes. Filamaría.
Geraniàcies.
Planta herbàcia perenne, de 25 a 50 cm. d’alçària. Tija rodona penjades pubescents. Fulles ovalades oblongues cordiformes piloses. Flors rosades de 6 sèpals i 5 pètals. Inflorescències umbel•les de 3 a 5 flors. Fruit síliqua cònica.
Floració IV-VI. Hàbitat viu en prats herbosos i vores camins ruderals. DG 37