10/7/08

Circebita

CIRCEBITA PLUMIERI.
Lletuga de muntanya. Lechuga de montaña.
Compostes.
Planta herbàcia anual o bianual, de 50 a 80 cm. d’alçària. Tija erecte. Fulles pinnatipartides oposades o alternes
Flors ligulades blaves. Inflorescència corimbe.
Floració VI-VIII. Hàbitat viu en herbeis de pi negre. DG39