20/7/08

Ballota

BALLOTA NIGRA ssp. FOETIDA
Malrubí negre. Marrubio fétido.
Labiades.
Planta herbàcia perenne, fètida, de 40 a 60 cm d’alçària. Tija tetràgona dreta. Fulles coriàcies, peciolades oposades serrades amb les dents arrodonides. Flors labiades rosades. Inflorescència verticil•lades i axil•lars a la part superior de la tija.
Floració V-VIII. Hàbitat viu ruderals solells nitrogenats. DG 37