10/7/08

Aster

ASTER ALPINUS.
Aster alpí. Estrella.
Compostes.
Planta herbàcia anual, petita, de 8 a 12 cm. d’alçària. Fulles lanceolades quasi totes basals pubescents, les caulinars més estretes. Flor única de disc groc i dos rengles de lígules liles, al cap de munt d’un prim peduncle.
Floració VI-VII. Hàbitat viu en prats calcaris subalpins.
DG 38

ASTER WILLKOMMII ssp. CATALAUNICUS.
Setembrera.
Compostes.
Planta herbàcia anual, de 15 a 25cm. d’alçària. Tiges ramificades. Fulles oblongolinears àpex arrodonit. Flors ligulades blavoses centre groc. Inflorescències disposades en corimbe.
Floració IX-XI. Hàbitat vorades de bosc calcari.
DG 27