4/6/08

Trollius

TROLLIUS EUROPAEUS.
Rovell d’ou. Calderones.
Ranunculàcies.
Planta herbàcia perenne, de 30 a 50 cm. d’alçària. Fulles pinnades alternes. Flors úniques grosses grogues que resten sempre tancades. Fruits en aqueni plomós.
Floració VI-VII. Hàbitat viu en prades de muntanya i subalpins.
DG 28, DG 38, DG 39, DG 49