4/6/08

Pulsatilla

PULSATILLA ALPINA ssp. ALPINA.
Pulsatil•la blanca. Pulsatilla alpina.
Ranunculàcies.
Planta herbàcia rizomatosa, de 25 a 35 cm. d’alçària. Tija pubescent. Fulles oposades a mitja tija de dues a quatre vegades pinnades. Flors de capítols únics de 6tèpals blancs. Fruits en aqueni plomós.
Floració V-VI. Hàbitat viu en prats i boscos de muntanya, sempre calcària.
DG 28, DG 38, DG 48.

PULSATILLA ALPINA ssp. APIIFOLIA.
Herba de vent. Flor del viento.
Ranunculàcies.
Es diferencia de la pulsatil•la blanca pels pètals de color groc, i el seu lloc de creixement.
Floració VI-VII. Hàbitat viu a muntanya en terrenys sempre silicis.
DG 29, DG 39, DG 49