20/5/08

Cephalanthera

CEPHALANTHERA DAMASONIUM.
Curraià grogós. Gallos.
Orquidàcies.
Planta herbàcia anual, de 15 a 25 cm. d’alçària. Tija rodona prima verda. Fulles ovades llargues acabades en punta, alternes encreuades. Flors blanques de 5 a 8, mirant enlaire. Label és petit rodó i groc que mai acaben d’obrir-se. Inflorescència raïm lax.
Floreix V-VII. Hàbitat viu a boscos de faig, i obagues ombrívoles, avellaners, etc
DG 37, DG 47

CEPHALANTHERA LONGIFOLIA.
Curraià blanc. Gallos.
Orquidàcies
Planta herbàcia anual, de 20 a 40 cm. d’alçària. Fulles lanceolades paral•lelinèrvies, acuminades, alternes, encreuades. Flors pedicel•lades penjant blanques el Label és més curt que la resta amb la punta torçada cap avall, al centre es pot apreciar una taca taronjada. Inflorescència en raïm lax.
Floració V-VI. Hàbitat viu en obagues de pi.
DG 26, DG 36, DG 46, DG 27, DG 37, DG 47, DG 28

CEPHALENTHERA RUBRA.
Curraià vermell. Sello de Ntra Senyora.
Orquidàcies.
Planta herbàcia anual, de 20 a 50 cm. d’alçària. Fulles lanceolades paral•lelinèrvies acuminades, alternes, encreuades. Flors de color violaci penjant i campanulades. Label és blanc i més llarg que la resta, acabat en punta. Inflorescència agrupades en raïm.
Floració V-VII. Hàbitat viu en rouredes seques calcàries.
DG 37