20/5/08

Ophrys

OPHRYS APIFERA.
Flor d’abella. Flor de la abeja.
Orquidàcies.
Planta herbàcia bulbosa, de 20 a 25 cm. d’alçària. Fulles oblongues lanceolades les basals i lanceolades acuminades i oposades a la tija (caulinars). Flors amb tres tèpals, lanceolats rosats. Label és arrodonit, a la base té una taca rogenca envoltada de blau, la resta és de color marró vellutat, sovint amb una taca verda a cada banda que la identifica. Inflorescències agrupades en espiga espaiada.
Floració V-VII. Hàbitat viu en clars de bosc. DG 26, DG 36, DG 27, DG 37, DG 47

OPHRYS BERTOLONII var. CATALAUNICA.
Abellera catalana.
Orquidàcies.
Planta herbàcia, de 20 a 30 cm. d’alçària. Tija prima angulosa. Fulles basals oblonga – lanceolades, les caulinars abraçant la tija. Flors amb els tèpals lanceolats rosats amb un nervi central verd molt marcat. Label de color bru, és enter o amb alguna petita prominència i els marges pilosos. Màcula central morada lluent. Inflorescència de 2 a 6, en espiga laxa.
Floració, IV-V. Hàbitat, viu en fenassars i brolles.
Curiositat és endèmica de Catalunya. DG 27, DG 47

OPHRYS ARNOLDI
Abellera fosca. Monjas.
Orquidàcies.
Planta herbàcia bulbosa, de 20 a 25 cm. d’alçària. Fulles ovalades paral•lelinèrvies alternes a la tija (caulinars). Flors amb els tèpals exteriors de color groc verdós els interiors són més petits. Label és trilobat amb el lòbul inferior partit d’un color marró vellutat, a la base és de color grisos. Inflorescència, de 5 a 7 en espiga laxa.
Floració V-VI. Hàbitat viu en clars de bosc, és rara de trobar. DG 37

OPHRYS INSECTIFERA.
Abellera mosquera. Moscas.
Orquidàcies.
Planta herbàcia bulbosa, de 15 a 25 cm. d’alçària. Tija rodona dreta. Fulles repartides al llarg de la tija, lanceolades. Flors amb els tèpals externs són amples ovats. Label és allargat trilobat, el lòbul central més llarg i partit de color negre i marró amb un escut gris i al cap davall groguenc, encara que el seu color pot tenir variacions segons el lloc on viu sia a la solana o a l’obaga. Inflorescència de 4 a 6 en espiga laxa.
Floració V-VI. Hàbitat viu en terreny calcari, pendents, clars de bosc d’herba curta en mig dels pins. DG 27, DG 37, DG 47

OPHRYS LUTEA
Abellera groga. Flor de abeja amarilla.
Orquidàcies.
Planta herbàcia bulbosa de 10 a 25 cm. d’alçària. Tija de verd clar flexuosa. Fulles, ovades basals, les caulinars abracen la tija. Flors de tèpals de colors verd groguenc. Label és de color bru amb un escut gris partit per la meitat, envoltat per tres lòbuls groc intens el inferior bilobat. Inflorescència, de 3 a 5, en espiga laxa.
Floració IV-V. Hàbitat viu en prats i pinedes esclarissades, sempre calcaris i a ple sol, és rara de trobar. Molt escassa

OPHRYS SCOLOPAX.
Abellera becada. Orquidea becada.
Orquidàcies.
Planta herbàcia de 20 a 30 cm. d’alçària. Tija prima flexuosa. Fulles les basals oblongolanceolades les caulinars acuminades amplexicaules. Flors amb els tèpals externs ovats rosats, els interns molt més prims. Label de color bru rogenc allargat trilobat els lòbuls laterals gibosos pilosos, el central allargat vellutat amb la màcula de color violaci formant una H, i un apèndix apical va endavant fent una bola groga. Inflorescència espiga de 2 a 4 flors
Floració V-VI. Hàbitat viu a sòls calcaris herbosos i càlids. DG 37

OPHRYS SPHEGODES
Aranyosa. Abejeta.
Orquidàcies.
Planta herbàcia, de 20 a 35 cm. d’alçària. Tija recta flexuosa. Fulles lanceolades estretes, les caulinars abraçant la tija. Flors de tèpals verdosos, el superior en forma de casc. El label és gairebé sencer, ovalat de color bru, vellutat, amb dues prominències al costat piloses. Màcula té forma de H de color més clar o grisenc. Inflorescència, de 3 a 10 en espiga laxa.
Floració, IV-VI. Hàbitat viu en clarianes de pi roig generalment. DG 27, DG 37